strona główna o firmie usługi referencje oddziały kontakt zapytanie ofertowe oferta pracy
 

 • Praworządność działania
 • Ekonomiczność działania
 • Skuteczność działania
 • Szybkość działania
 • Lojalność i uczciwość


Pracownicy LOCUS SECURITY cyklicznie przechodzą wewnętrzne szkolenia dostosowane do specyfiki zadań w celu utrwalenia i ciągłego doskonalenia stosowanych metod jak i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W celu podniesienia poziomu proponowanych usług w wewnętrznych strukturach firmy wyodrębniono poszczególne działy specjalizujące się w danej formie zabezpieczenia co umożliwiło osiąganie maksymalnych efektów działania. Nad przebiegiem pracy agentów ochrony czuwa wyspecjalizowana Komórka Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej dokonująca regularnych kontroli stanu bezpieczeństwa w chronionych obiektach pod kątem technicznym jak i osobowym.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy w Locus Security.

Prosimy o wypełnienie formularza.

Umożliwi to nam szybszy proces rekrutacji i weryfikację Państwa danych.

Województwo
Miasto wybierz województwo
Stanowisko
Kod pocztowy
Ulica nr domu / mieszkania
Płeć
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Telefon domowy
z numerem kierunkowym
Telefon komórkowy
E-mail
Stopień niepełnosprawności
Pole nieobowiązkowe
Suma cyfr 3 i 1
Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych - LOCUS SECURITY TRES SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Plac Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji ale nie dłużej niż 2 lata od przesłanej aplikacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOCUS SECURITY TRES SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Plac Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@locus-security.pl , Tomasz Łubiński
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne