strona główna o firmie usługi referencje oddziały kontakt zapytanie ofertowe oferta pracy

Prosimy o wypełnienie formularza.

Umożliwi to nam szybszy proces rekrutacji i weryfikację Państwa danych.

English | Szukaj

  • Praworządność działania
  • Ekonomiczność działania
  • Skuteczność działania
  • Szybkość działania
  • Lojalność i uczciwość


Pracownicy naszej firmy cyklicznie przechodzą wewnętrzne szkolenia dostosowane do specyfiki naszych zadań w celu utrwalenia i ciągłego doskonalenia stosowanych metod jak i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W celu podniesienia poziomu proponowanych usług w wewnętrznych strukturach firmy wyodrębniono poszczególne Działy specjalizujące się w danej formie zabezpieczenia co umożliwiło osiąganie maksymalnych efektów działania. Nad przebiegiem pracy agentów ochrony czuwa wyspecjalizowana Komórka Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej dokonująca weryfikacji stanu bezpieczeństwa w chronionych obiektach pod kštem technicznym jak i osobowym

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy w Locus Security.

Stanowisko
Województwo
Miasto wybierz województwo
Kod pocztowy
Ulica nr domu / mieszkania
Płeć
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Stan cywilny
Stopień niepełnosprawności
Telefon domowy
z numerem kierunkowym
Telefon komórkowy
E-mail